Voor wie?

4Beta heeft een aantal focusgroepen waarbij altijd goede resultaten gehaald worden:

Bovenbouw Havo/VWO: Deze leerlingen zijn vaak gebaat bij een stukje extra bijles, vaak aangevuld met 1 of 2 werkmiddagen per week. Door tijdens het maken van opgaven af en toe even een vraag te stellen, wordt vaak veel efficiënter en sneller gewerkt.

Hoogintelligente leerlingen die in klas 1/2/3 VWO helemaal onderuit lijken te gaan omdat ze tot dan toe nog nooit iets hebben te hoeven doen.

Gamers: Met alle moderne afleidingen is het voor sommige leerlingen moeilijk om thuis aan het werk te komen. 4Beta biedt een rustige omgeving waar ineens wel goed geconcentreerd gewerkt kan worden.

ADD/ADHD-ers die door de drukte in de les niet alle uitleg goed mee hebben gekregen. Door in korte behapbare stukjes de stof nog een keer aangeboden te krijgen, komen ze er ineens wel perfect uit.

Thuiszitters klas 1 en 2:  Soms zitten leerlingen langdurig thuis vanwege ziekte, en lukt het ze daarna niet meer om aansluiting te vinden in de klas. Door kleinschaligheid en veel persoonlijke aandacht is het tot nu toe elke keer gelukt om leerlingen weer te reïntegreren in een voor hun gewenste vorm van onderwijs.